Páty

hu | en | de
Banner 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Kurír főszerkesztőjének írt levél

2017.07.31. 15:04

Szádváriné Kiss Mária asszony
főszerkesztő
Pátyi Kurír
2071 Páty, Kossuth utca 83.
kurir@paty.hu

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozva a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény 12.§ (1)és (2) bekezdéseire 2017. június 15. napján kértem, szíveskedjék a Pátyi Kurír következő, 2017. júliusi számában helyreigazító közleményt közzétenni tekintettel arra, hogy a Pátyi Kurír 2017. júniusi száma 3. oldalán „Harangláb az elszakított országrészekért” című írásában Székely László a Képviselő testülettel, illetve - többek között - velem kapcsolatban számtalan valótlan tényt állított, híresztelt és hamis színben tüntetett fel.

Ön a 2010. évi CIV törvényt megsértve helyreigazító kérelmem tartalmát jogszabály ellenesen megváltoztatta azzal, hogy a helyreigazítást nem a Pátyi Kurír júliusi száma 3. oldalán, hanem csak a 16. oldalán jelentette meg, illetve az alatt „Bognár András levele kapcsán” címmel hely adott Székely Lászlónak arra, hogy újabb valótlanságokat állítva tegyen kísérletet jogszabálysértő eljárásának magyarázására.

Álláspontom szerint az Ön eljárása összeegyeztethetetlen a pártatlan tájékoztatás szabályaival.

Ezért kérem, szíveskedjék a 2017. június 15. napján kelt helyreigazító kérelmemet a Pátyi Kurír 2017. augusztusi száma 3. oldalán minden mellé, alá, fölé, stb. tett kommentár nélkül megjelentetni.

Kérem továbbá - hivatkozva a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény 12.§ (1)és (2) bekezdéseire – szíveskedjék a Pátyi Kurír 2017. augusztusi számában az alábbi helyreigazító közleményt közzétenni tekintettel arra, hogy a Pátyi Kurír 2017. júliusi száma 16. oldalán „Bognár András levele kapcsán” című írásában Székely László a valósággal szemben számtalan újabb valótlan tényt állított, híresztelt és valós tényeket hamis színben tüntetett fel. Így többek között:

Székely László polgármester hamisan állította, hogy neki, vagy bárki másnak levelet írtam volna, amire neki válaszolnia kellene. Székely László hamis állításának oka, hogy a megjelent helyreigazítási kérelemmel szemben egyébként nem lett volna lehetősége az Iskola utcai felújítással kapcsolatos nyomozás lezárásával összefüggően elkövetett jogszabálysértéseinek elkenésére.

Ezzel szemben a valóság az, hogy helyreigazítási kérelem formájában kértem a Pátyi Kurír főszerkesztőjét, hogy Székely László hamis állításait igazítsa helyre, illetve számítva arra, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően ennek a főszerkesztő nem tesz eleget helyreigazítási kérelmemet közlemény formájában is megjelentettem a www.paty.hu-n.

Székely László továbbra is hamisan állítja, hogy „ha a feljelentésben számtalan alkalommal szerepel a neve negatív összefüggésben, majd ezen dokumentum alapján „ismeretlen tettes” ellen megszüle­tik a feljelentés, azt persze ha jogászkodunk és csűrjük-csavar­juk lehet továbbra is „ismeretlen tettesnek” nevezni, de minden normális ember, aki a sorok mögé lát tudja, hogy ez kifejezetten ellene szólt.”

Ezzel szemben a valóság, hogy a képviselő testület ismeretlen tettes és nem a polgármester elleni feljelentés megtételére kérte fel a polgármestert, aki számtalan jogszabály (törvény, rendelet, szervezeti és működési szabályzat, stb.) alapján jogosult és köteles képviselni az önkormányzatot a nyomozóhatóság előtt.

A polgármester hamisan állítja, hogy „valótlan és félrevezető, hogy ebben az esetben a képviselőknek a feljelentés mellett kellett dönteniük. Pláne nem kellett volna a feljelentés megtételére kötelezni a polgármestert.”

Ezzel szemben a valóság, hogy a képviselők az előterjesztés megvitatása után gondos gazdaként határozták el, hogy az önkormányzat és a település érdekeinek védelmében akkor járnak el helyesen, ha a rendőrség segítségét kérik annak eldöntéséhez, hogy a települést érte-e érdeksérelem, vagy kár. A határozat végrehajtása és az önkormányzat képviselete pedig a polgármester jogszabályon is alapuló kötelezettsége.

Székely László hamisan állította, hogy „A jogerősség időpontjának kérdésére pedig nem tértem ki az említett cikkben, nem is ez volt a lényeg.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy a jogerő kifejezetten lényegi kérdés, mert ha egy nyomozást megszüntető határozat jogerőre emelkedik a sértett elveszti a jogát arra, hogy a rendőrségtől, vagy ügyészségtől segítséget kapjon a károkozó személyének megállapításában, kárai megtérülésében, miközben a károkozót a jogerő futni hagyja.

Székely László hamisan állította, hogy „ képviselő-testület pedig azért nem határozhatott, hogy pa­nasszal él a rendőrség, nyomozást megszüntető határozata el­len, mert – ahogyan a jegyző úr is ismertette a testületi ülésen – a Pest megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást megszüntető határozatával szemben ebben az esetben panasztételi joga kizá­rólag az ügyészségnek volt, a képviselő-testületnek és a feljelen­tőnek nem.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy a 13000/566/2016.bü. számú nyomozást megszüntető határozat szerint a bűncselekmény feljelentője, - ha sértett is - élhet a panasz jogával. A bűncselekmény feljelentője és sértettje Páty Község Önkormányzata, akit Székely László polgármester és nem Székely László magánszemély képviselt. Ha a polgármester, mint a képviselő testület által meghatalmazott képviselő a testület jogosítványait elvonja fegyelmi vétséget követ el.

A jegyző feletti munkáltatói jogokat gyakorló polgármesternek a jegyző hibás jogértelmezésére történő hivatkozása a polgármester felelősségét nem csökkenti, sőt súlyosbítja, mert az Iskola utca felújítása során a feljelentésben megfogalmazott gyanús körülmények ismeretlen elkövetőjének felelősségre vonása meghiúsult.

Mindez ezért, mert a polgármester képtelen megérteni, hogy ebben az ügyben ő nem, mint magánszemély, hanem a vélhetően kárt szenvedett önkormányzat képviseletében járt el, illetve kutya kötelezettsége lett volna az önkormányzat számára biztosítania, hogy a panasz kérdésében kifejezze akaratát.

Ha a képviselő testület a panasz mellett döntött volna ezzel az ügyészségre bízhatta volna – és nem a polgármesterrel függelmi viszonyban lévő jegyzőre – annak eldöntését, hogy a polgármester által képviselt sértett önkormányzat számára a büntetőeljárási törvény biztosítja-e a nyomozás megszüntető határozattal szembeni panaszjogot.

 

Páty, 2017. július 30.                                                            Dr. Bognár András

Váltás magas kontrasztú változatra

Legújabb videó

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.12.13.

1.napirendi pont: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Németh Zoltán (1112 Budapest, Facsemete u. 29.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 4221/1 helyrajzi számú, 6228 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki.

tovább

Széchenyi 2020

Hirdetmények

ELBIR Hírlevél - Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és a trükkös lopásokról

Az „unokázós” csalásokról

Egyedülálló időskorúak célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. Az "unokázós" módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.

tovább

Képviselői vélemények

Válasz a Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület Írására

Örülök, hogy az egyesület gyorsan reagált az elkerülő utakkal kapcsolatos írásomra. Ha jól emlékszem ez ugyanaz a szöveg, melyet néhány hete, hónapja a KT minden tagja megkapott, mikor a lehajtóról vitáztunk. Már akkor is elmondtam, hogy nem értek egyet az írásban megfogalmazott állításokkal. Valószínű, hogy most sem fogjuk egymást meggyőzni a saját igazunkról, de legalább, akik olvassák, azok is kialakíthatják a saját véleményüket,  illetve pontosabb képet fognak kapni a problémáról.

tovább
©2015 Páty önkormányzata