Páty

hu | en | de
Banner 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály
Tel.: +36 70 5020 586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Pályázatok

 

Az Önkormányzat elnyert pályázatai

 

2021

A projekt sajtóközleménye itt olvasható


- a támogató neve: Pénzügyminisztérium

- a kedvezményezett neve: Páty Község Önkormányzata

- a projekt címe: Új bölcsőde építése Pátyon a szolgáltatáshiány csökkentése érdekében

- a támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 224 millió Ft

- a projekt tartalma: 

A projekt célja egy két csoportos, 28 férőhelyes bölcsőde megépítése. A község központi részén lévő 922 helyrajzi számú ingatlant két szomszédos telek összevonásával alakította ki az Önkormányzat, bölcsődeépítés céljára. A telken az összevonás következtében két épület áll, a Széchenyi tér felől a meglévő és üzemelő 2 csoportos "Csibe" óvoda, az Árpád utca felől pedig az üres - kissé leromlott állagú - volt csendőrház. A két épület - két ütemben történő – összeépítésével terveztettük meg a 4 csoportos bölcsőde épületét. 

I. ütem: A "Csibe" óvoda épülete (és jelenlegi funkciója) megtartásra kerül, de átalakításra kerül a volt csendőrház és megépül a két meglévő épületet összekötő épületrész. Az intézmény többcélú óvoda-bölcsődeként addig működik, amíg a két óvodai csoport áthelyezésre nem kerül a településen tervezett 8 csoportos óvodába, annak megépülése után.

A II. ütemben a két óvodai csoport áthelyezése után az óvodai épületszárnyban is kialakításra kerül egy újabb bölcsődei nevelési egység (két bölcsődei csoport). 

 

Jelen projekt kizárólag az I. ütem megvalósítására irányul.

 

Az új bölcsődében a gondozási egység mellett, az üzemeltetési-szociális helyiségek (öltözők, teakonyha, mosoda, tápszer- és melegítőkonyha, raktárak) kapnak helyet. A volt csendőrházban (1925-ben épült, több éve lakatlan, rossz műszaki állapotban lévő épület) kerül kialakításra az igazgatási rész (vezetői és gazdasági iroda, gyermeknevelői szoba, irattár, továbbá egy orvosi szobaként, elkülönítőként használható helyiség). A bölcsőde bejárati ajtaján keresztül a bejárati előtérbe jutunk, innen nyílik a gondozási egység öltöző-átadó helyisége, továbbá egy akadálymentesen is használható vizesblokk (szülők részére), és a babakocsi tároló helyiség. Itt biztosítunk belső átjárást (kizárólag a dolgozók számára) az óvodai épületrészbe. A tervezett gondozási egység átadó-öltözőjén keresztül lehet bejutni a gyermekszobákba, illetve a fürösztő helyiségbe is. Terveztünk szobai raktárt és kerti tárolót is. A fogyóeszköz, a játék és a selejtraktár után a melegítőkonyhához közlekedőfolyosó vezet. Innen nyílik a dolgozók étkező/teakonyhája, a mosoda, a takarító és tisztítószer-tároló, a férfi és a női öltöző vizesblokkal, és a melegítőkonyha tálalója. A tápszerkonyha közvetlenül a tálalóba nyílik. Az intézményvezető és a gazdasági vezető közös irodát kap, mellettük van a gyermeknevelői szoba. Az orvosi-elkülönítő szoba többcélú, tárgyalóként is használható. Az óvodai épületrész jelen beruházással nem változik, megközelítése, belső működése a bölcsődétől független, a játszóudvarok (óvoda és bölcsőde) elkerítettek, szintén önálló megközelítésűek. Eszközbeszerzés: a két csoportszobával történő bővítést követően, szükséges, eszközök, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése, melyek közvetlenül kapcsolódnak a bölcsődei ellátáshoz. 

Udvar, terasz, játszóudvar kialakítás: az I. ütemben a tervezett játszóudvarok összes alapterülete: 505.5 m2, ebből 204 m2 terasz, 301.5 m2 kert. 

Parkolóhelyek: Összesen 15 parkoló létesül: 4db a gazdasági udvarban, 11 db a Széchenyi tér felől, ebből 1 db akadálymentes kialakítással 

Előtér, kerékpár- és babakocsi tároló: - az épület bejáratának megközelítésére fedett, nyitott-tornác épül, kerékpárt tárolni kültéren, 10 db kerékpár részére lesz beálló, babakocsi tároló az épületen belül, fűtött térben kapott helyet.

Megújuló energiák alkalmazása: A projekt kialakítása során törekedtünk a fenntarthatóságra, az óvoda működési költségeinek csökkentésére, a környezetvédelemre, és a szemléletformáló projekt létrehozására, ezért napelemes rendszer telepítését tervezzük.

Akadálymentesítés: A létesítményt a funkciónak megfelelő teljes körű komplex akadálymentesítéssel kívánjuk megvalósítani. 

 

- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. március 12.

- a támogatási szerződés száma: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/5

2020


PÁTY, 4865 HRSZ-Ú ÚT ÉS BÓBITA UTCA KÖZÖTTI TERÜLET CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE A projekt azonosítója: PM_CSAPVÍZGAZD_2018/19 Támogató PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Támogatás összege: 148,65 MILLIÓ FORINT Várható befejezés:2020. 10.30.

Páty Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Pénzügyminisztérium által meghirdetett Pest megyei települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, korszerűsítését célzó pályázaton (PM­_CSAPVÍZGAZD_2018/19). A pályázat keretében Páty Község Önkormányzata 148.651.772 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott, a beruházás megvalósulásához szükséges önerőt Páty Község Önkormányzata biztosította. A kivitelező cég a Nemes Bau Plusz Kft. lett, a cég közbeszerzés útján került kiválasztásra. A beruházás 2020. áprilisától indult és 2020. október 21-énsikeresen lezárult. A beruházással megvalósulhatott a projekt főbb célja, a Telki felől, nagyobb esőzések esetén lezúduló csapadékvíz visszatartása ill. levezetése a Füzes-patakba." A beruházás az alábbi utcákat érintette: Füzespatak utca, Bóbita utca, Telki út, 4865 hrsz út

 

 


 

 

Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával elkészült okos zebra. A kivitelezés költségeinek 50%-át az alapítvány állta. A pátyi projekt esetében a kivitelezéshez szükséges pénz 2,8 millió Ft, ennek felét Páty Község Önkormányzata biztosította. A pályázat teljes leírása itt  olvasható.

2019

Innovációs és Technológiai Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztály - illegális hulladék elszállítása 666.750 Ft

Belügyminisztérium - Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Árpád u. 14. Egészségház felújítása 29.992.144 Ft

Pénzügyminisztérium  - Új bölcsőde építése Pátyon 224.000.000 Ft

Lechner Tudásközpont Hagyományok Háza felújítása  10.000.000 Ft


2018

Centenáriumi Emlékbizottság - I. világháborús emlékmű felújítása 2.000.000 Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.340.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 45.508.800 Ft


 2017

 

 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01210: Páty község önkományzata ASP központhoz való csatlakozása

 

 

Belügyminisztérium - Vis Major pályázat 2016

 

 

 

KEHOP-5.2.9 Épületenergetikai pályázat a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda (Iskola utca) Épület hátsó szárny tetőszerkezet cseréje, fűtéskorszerűsítés, ablak- és ajtócsere 10.563.585 Ft

VIS MAIOR ár- és belvízvédelem - Erdőalja, Mókus, Bánya, Kossuth u. áteresz 27.717.000 Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 968.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 43.956.400 Ft


2016

 

Belügyminisztérium által nyújtott 44 millió Ft-os támogatás a körzeti megbízotti iroda felújítására és az épületben további szolgálati lakás kialakítására, az épület tartószerkezetének rendbetételére, valamint az épület korszerűsítésére.

 

 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére készült Kopjafa emlékmű díszkivilágítása és út kiépítése

 

Magyar Labdarúgó Szövetség - sportpályára műfű 17.482.077 Ft

VIS MAIOR Ár- és belvízvédelem (Mézeshegy u., Erdőalja u., Telki és Arany J. u. kereszteződés)  9.823.000 Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 977.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 47.399.200 Ft

 

2015


KEOP-5.5.0/K/14: Páty község közvilágításának energiatakarékos átalakítása

 

Európai Polgárok Testvérvárosi Találkozója Pátyon 2015. okt. 22-25.
Elnyert támogatás összege: 12.000 Euro

A rendezvényen készült képek 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Európa a polgárokért'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' program

Magyar Labdarúgó Szövetség - élőfüves labdarúgópálya 53.201.370 Ft

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 1.672.171 Ft

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 886.600 Ft

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása

Az óvodai és iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására v. új sportlétesítmény létrehozására (Az iskolai műfüves pálya korszerűsítése, futó-, röplabda-, kosárlabda-pálya kialakítása) 19.877.835 Ft

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Zsoboki gyerekek vendéglátása 700.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 47.730.000 Ft

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 716.000 Ft


2014

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása - Közvilágítás korszerűsítése 109.761.020 Ft

VIS MAIOR - Árvíz és belvíz védelem 686.000 Ft

Itthon vagy - Magyarország szeretlek - Szüreti felvonulás, mulatság (közös tűzgyújtás) 520.000 Ft

Európa a polgárokért program (2014-2020) - 2015. október 24-27. Testvérvárosi találkozó Pátyon 3.600.000 Ft

Magyar Labdarúgó Szövetség - iskolai műfüves pálya 19.184.203 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 69.735.200 Ft

Magyar Labdarúgó Szövetség - iskolai műfüves pálya 19.184.203 Ft


2009

ÁROP-3.A.1/A-2008-0006 sz.: Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2021. szeptember

Megjelent a Pátyi Kurír szeptemberi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.

A tartalomból:

- Önkormányzati ingatlanfejlesztés
- Útfelújítás pályázat segítségével
- Kompromisszumos megoldás a Körtés II. ügyében
- Kemenes- Cukrászati beruházás
- PátyonJárdaépítés a főút menténIskolakezdési támogatás
- Új Ipari Park épülElindult a
- KanyarGo helyi buszjárat
- Beszélgetés Benyák Évával és Polgár Sándornéval
- Szent István-nap Pátyon
- Tábori beszámolók

tovább

Meghívó testületi ülésre 2021.09.21.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2021. szeptember 21-én, (kedden) 16.30-ra

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Széchenyi 2020

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

Pongó Sándor
2021. 09. 12.

Pest megyei Pátyra keresünk vagyonőr kollégákat azonnali kezdéssel. Beosztás 12 és 16 órá...

tovább
Tálas Tibor
2021. 08. 30.

Építésztechnikus végzettséggel állást keresek. Pátyon lakom, jogosítványom van. Tel: 06(70...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
2
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
3
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
4
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Német Nemzetiségi Nap
5
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
6
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
7
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
8
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
9
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
10
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Retró Véradás
11
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
12
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
13
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
14
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
15
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
16
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
17
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
18
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Kulturális Örökség Napja
19
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Kulturális Örökség Napja
20
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
21 22 23 24 25
 • CivilÍzáció
 • Borral Barangoló Kézműves Vásár
26
 • Budakörnyéki Egészségnap és Vásár
27 28 29 30
 
©2015 Páty önkormányzata